Home Lao People's Democratic Republic

Lao People's Democratic Republic

Cardioton ປະເທດລາວ, ລາຄາ, ຄູ່ມືການໃຊ້, ຄໍາຕິຊົມ – ແຄບຊູນ Cardioton ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດ

ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແມ່ນຜູ້ທີ່ທົນທຸກຈາກຄວາມດັນເລືອດສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້າພະຍາດຖືກມອງຂ້າມ, ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຊີວິດແລະການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະພາຍໃນ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມດັນເລືອດສູງ, ຄົນເຈັບຕ້ອງກິນຢາທີ່ສອດຄ້ອງກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຜະລິດຕະພັນ Cardioton ຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດ ຄວາມດັນເລືອດສູງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. Cardioton ແມ່ນຢາແກ້ໄຂທີ່ຜະລິດບົນພື້ນຖານຂອງອົງປະກອບທໍາມະຊາດ. ມັນແມ່ນຫນຶ່ງໃນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດເປັນປົກກະຕິ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການປິ່ນປົວແລະ ການປ້ອງກັນຂອງ ຄວາມດັນເລືອດສູງ ໂດຍບໍ່ມີການກິນຢາຕາມລໍາດັບ. ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກສະຫນອງແລະຂາຍໃນແຄບຊູນ. ກ່ອງບັນຈຸ 20 ແຄບຊູນ. ແຕ່ລະແຄບຊູນຄວນກິນກັບຈອກນ້ໍາ. ມັນແນະນໍາໃຫ້ກິນຫນຶ່ງແຄບຊູນຕໍ່ມື້. Cardioton ເຮັດວຽກແນວໃດ - ແມ່ນ​ຫຍັງ​ຄື ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຂອງລະດັບຂອງພະຍາດຂອງຄົນເຈັບ,Cardioton,...

A Must Try Recipe